BLISKO – WYSTARTOWALIŚMY!

Było kameralnie, ale entuzjastycznie!

Festiwalem Kobiet Wsi rozpoczęliśmy projekt, który już sygnalizowaliśmy wcześniej, a o którym szeroko napiszemy w kolejnych postach – BLISKO: Biblioteka – Lokalność – Inicjatywy – Społeczność – Kooperacja – Oddolność. Zadanie, które realizujemy w tym projekcie to „Bibliopole- budujemy relacje wokół czytania” i właśnie ten rodzaj relacji zdominował festiwalowe popołudnie!

 

Zdarzyły się piękne i nieoczekiwane rzeczy!

 

Najpierw w rozmowie z Moniką Łabędzką, autorką książki „Wytańczona radość” zbudowaliśmy relację zaufania i pogody ducha, które źródło mają w … tańcu i śmiechu, czyli w zumbie i jodze śmiechu. Monika opowiedziała jak wytańczyć sobie radość i jak napisać o tym książkę! Zapewniła uczestniczki (i uczestników) plenerowego spotkania, że po ukończeniu kursu jogi śmiechu z entuzjazmem odpowie na nasze zaproszenie do prowadzenia takich zajęć w bibliotece w Mieścisku. Zatem będzie radośnie! Książka „Wytańczona radość” dostępna jest w naszej bibliotece. Zapraszamy!

 

Entuzjazmu nie brakowało podczas kolejnego spotkania w ramach budowania relacji wokół czytania – spotkania z Wydawczynią Książek dla Kobiet Dojrzałych – Iwoną Krynicką (Wydawnictwo SILVER – Warszawa) i autorką książki napisanej dla SILVERAAgatą Suchocką ( Książka „Tydzień z życia Adeli”**)

 

To nie było klasyczne spotkanie autorskie; to był W y d a w n i c z o – A u t o r s k i  s h o w  na dwa głosy i gitarę, bo Agata Suchocka opowiadała śpiewająco – to znaczy opowieści o książce ilustrowała utworami muzycznymi, w śpiewanie których włączała się publiczność.

 

To był ż y w i o ł, nie występ! Panie zdominowały scenę i podbiły serca publiczności ! Powstała  w s p a n i a ł a  r e l a c j a, która sprawiła, że kolekcja instrumentów Agaty powiększyła się o …oryginalny indyjski sitar ofiarowany jej przez jedną z mieszkanek Mieściska, że kolejna edycja FKW nie będzie mogła się obejść bez obecności Wydawnictwa SILVER, z którym zaproponujemy dojrzałym kobietom nie tylko kolejne nowości , ale również … atrakcyjne warsztaty dla dzieci!!!, że efektem tego spotkania będą i inne spotkania – z przyjaciółmi Wydawnictwa – spotkania wokół fascynujących opowieści i historii, czyli poświęcone czytaniu świata. ( „Budujemy relacje wokół czytania”***)

 

Dziękujemy Iwonie Krynickiej (Wydawnictwo SILVER) i Agacie Suchockiej za obecność, z wdzięcznością myślimy o naszej relacji.

 

… A potem… na koniec zagrał nam wszystkim Zespół Tęgie Chłopy … Kto do tej chwili nie miał serca pod gardłem to w tej godzinie koncertu znalazł je tam, a może nawet w całym ciele – i w nogach, i w biodrach, i w rękach i w głowie … i co rzecz oczywista – w klatce piersiowej! Muzycy grali, a w słuchaczach ruszyły w tany: i radość i wzruszenie i …wszystko co może budzić świetna, wspaniała, ż y w a  muzyka! Dziękujemy Tęgie Chłopy! Dziękujemy!

 

Dziękujemy, Droga Publiczności Kobieca i Męska, która uczestniczyłaś, tańczyłaś… po prostu byłaś. Że „byliśmy w tym wszyscy razem!”.

 

Szczególne podziękowania kierujemy do naszych wspaniałych KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH; z Kłodzina, Popowa Kościelnego i Mieściska – jesteście prawdziwymi liderkami! Wdzięczność!

 

Podziękowania także i wdzięczność dla Akademia Rozwoju (Fundacja PFR), która wsparła nasz Festiwal finansowo i merytorycznie (warsztaty Akademii Rozwoju dla kobiet w zakresie kompetencji cyfrowych).

 

**Tu informacja dla mieściskiego fan klubu Agaty Suchockiej – zachęta do śledzenia naszego profilu! Dysponujemy kilkunastoma egzemplarzami książki z indywidualnymi (w każdym egzemplarzu powieści inny!) autografami Autorki i zaoferujemy je w naszych quizach, konkursach, o których w najbliższym czasie!

 

***Bibliopole – budujemy relacje wokół czytania to projekt realizowany w Bibliotece w ramach NPRCZ 2.0 – priorytet 4. BLISKO . Operatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury.

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

 

Narodowe Centrum Kultury
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
NPRCz 2.0

 

 

 

 

 

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *