WIZYTA DELEGACJI Z FRANCJI

W sobotę, 24 czerwca gościliśmy w bibliotece przedstawicieli zaprzyjaźnionego z Gminą Mieścisko francuskiego Retiers.

Kilkuosobowej delegacji przewodniczył mer Retiers , pan Thierry Restif, a byli w niej również prezes stowarzyszenia współpracy Mieścisko -Retiers, pan Alfred Gerard i panowie Laurent Divay, mer bretońskiej miejscowości Marcille-Robert i Henri Aubre, zastępca mera Retiers.

 

Z przyjemnością opowiedzieliśmy Gościom historię modernizacji biblioteki i przedstawiliśmy opowieść o tym, po co to zrobiliśmy; czyli w jaki sposób pracujemy, w jaki sposób rozwijamy nasze usługi, by świadczyć je jak najlepiej i jak najszerzej, kogo nimi chcemy wzmacniać.

 

Goście mieli okazję obejrzeć i skomentować rozwiązania architektoniczne i designerskie Foyer, Sali Spotkań, Sali Wypożyczeń, Kina i naszego Studia.

 

Z radością przyjęliśmy informację zwrotną, że biblioteka zachwyca wizją, rozwiązaniami, możliwościami i działaniami. Rozstawaliśmy się w poczuciu, że ta wizyta to początek nowego etapu współpracy naszych miejscowości na „polach kultury”.

 

Naszym Gościom dziękujemy za możliwość zaprezentowania opowieści o tym, jak i po co pracujemy i za entuzjastyczne przyjęcie tej opowieści; nous Vous remercion beaucoup !!!

 

__________________________________________________________________________________________

 

Le samedi 24 juin, nous avons accueilli à la bibliothèque des représentants de la commune française de Retiers, amie de la municipalité de Mieścisko.

 

La délégation était dirigée par le maire de Retiers, M. Thierry Restif, et comprenait le président de l’association de coopération Miedzisko-Retiers, M. Alfred Gerard, ainsi que MM. Laurent Divay, maire de la ville bretonne de Marcille-Robert, et Henri Aubre, adjoint au maire de Retiers.

 

Nous avons été ravis de raconter aux invités l’histoire de la modernisation de la bibliothèque et de présenter la raison pour laquelle nous l’avons fait, c’est-à-dire comment nous travaillons, comment nous développons nos services pour les fournir de la meilleure et de la plus large manière possible, qui nous voulons responsabiliser avec eux .

 

Les invités ont eu l’occasion de voir et de commenter les solutions architecturales et de conception du foyer, de la salle de réunion, de la salle de prêt, du cinéma et de notre studio.

 

Nous avons été ravis de recevoir des commentaires selon lesquels la bibliothèque était étonnante par sa vision, ses solutions, ses possibilités et ses activités. Nous nous sommes quittés avec le sentiment que cette visite marque le début d’une nouvelle phase de coopération entre nos localités dans les „domaines de la culture”.

 

A nos invités, merci pour l’opportunité de présenter l’histoire de comment et pourquoi nous travaillons et pour l’accueil enthousiaste de cette histoire; nous Vous remercions beaucoup !!!

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *