WIELKOPOLSKI KLUB RODZINY MIEŚCISKO – RODZINNE ŚRODY

Rodzinne Środy

OTRZYMALIŚMY ( Gmina i Biblioteka) DOFINANSOWANIE – 60 000 zł!

 

OD KOGO: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

 

NA CO: na inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej poprzez wdrożenie usługi społecznej wypracowanej w ramach projektu pt. „Dobry start – zapobieganie zagrożenia wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych”.

 

CO ZAPROPONUJEMY: utworzenie i prowadzenie Wielkopolskiego Klubu Rodzinnego ( WKR)

 

CO OTRZYMAJĄ RODZINY Z DZIEĆMI W RAMACH LOKALNY KLUB RODZINY:

 

– przestrzeń do spotkań i atrakcyjnych zajęć (specjalny innowacyjny estetycznie i funkcjonalnie mebel /atol/,

w którym odbywać się będą zajęcia),

 

– toaletę dla mam z dziećmi (możliwość swobodnego przewinięcia i nakarmienia dziecka),

 

– wyposażenie szatni,

 

– wyposażenie miejsca w profesjonalny sprzęt do prowadzenia zajęć warsztatowych (ścieżki sensoryczne,

tunel animacyjny, zestaw piankowy, zestaw instrumentów, interaktywne pomoce dedykowane zabawom i grom i ćwiczeniom),

 

– kilka godzin tygodniowo zajęć sensorycznych i zabaw i ćwiczeń rozwijających kreatywność dzieci,

 

– wsparcie psychologiczne i merytoryczne dla rodziców – konsultacje (w każdym tygodniu działania Klubu)

 

OD KIEDY: ruszamy po wakacjach

 

Z JAKICH ŚRODKÓW FINANSOWANE JEST ZADANIE: zadanie finansowane jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

JAKIM PODMIOTOM ZADANIE ZAWDZIĘCZA MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI: Samorząd Województwa Wielkopolskiego (dziękujemy), Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (dziękujemy), Gmina Mieścisko (dziękujemy), Gminna Biblioteka Publiczna Mieścisko.

 

DLACZEGO SIĘ TYM ZAJMUJEMY: bo wynika to z przyjętej i realizowanej przez Bibliotekę misji służenia mieszkańcom poprzez oferowanie nowoczesnych usług kulturalnych, edukacyjnych i społecznych, bo „jesteśmy w tym wszyscy razem”, bo Biblioteka to miejsce, w którym tworzą się, rozwijają i podtrzymywane są relacje.

 

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *