JEST STUDIO!!!

A to jest post o radości i wdzięczności!

Prezentujemy w pełnej krasie studio do nagrań – nagrań muzyki, nagrań podcastów, nagrań audycji radiowych.

 

Studio będzie dostępne dla dzieci, dla młodzieży poszukującej miejsca na realizację własnych pasji muzycznych (nagrania/wokal, własna audycja itd.) Docelowo będzie w nim działać radio internetowe – horyzont 2023.

 

Prace remontowe – wygłuszenie pomieszczenia (montaż drzwi i kurtyn akustycznych, wygłuszenie ścian, sufitu i podłogi), wyposażenie ustroju akustycznego (dyfuzory Schroedera, dyfuzory płaskie, pułapki basowe) oraz roboty elektryczne wykonano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Kulisy Kultury” – bardzo dziękujemy!!!

 

Specjalistyczne- najwyższej klasy wyposażenie – komputery, mikrofony, karty dźwiękowe, stoły mikserskie i wszystko to, czego nie potrafimy nawet nazwać a potrzebne jest do osiągnięcia najwyższej jakości w pracy w takim miejscu zawdzięczamy dotacji Instytutu Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Infrastruktura Bibliotek 2021- 2025 – wdzięczność za pozytywną oceną naszego wniosku!

 

Część specjalistycznego sprzętu otrzymaliśmy w postaci darowizny – darczyńcą jest firma E&W Sp. z o.o. Projekt Sp. k. – kierujemy wyrazy szacunku i wdzięczności.

 

Te działania nie byłyby możliwe, gdyby nie życzliwość Państwa Radnych Rady Gminy Mieścisko i Wójta i Skarbnika Gminy Mieścisko, którzy dostrzegli potencjał miejsca i działania i zabezpieczyli środki finansowe w postaci „niezbędnego wkładu własnego” do realizacji obu programów grantowych: marszałkowskiego i ministerialnego – bardzo, bardzo dziękujemy!!!

 

Końcowy efekt, który oglądacie to zatem jak każde prawdziwe dzieło suma wspólnego wysiłku i zaangażowania wielu osób: w wyrazach wdzięczności nie wolno pominąć więc pracy autora projektu technicznego, pana Tomka Cieśli, realizatorów zadania – Spółki Aquanet, konsultanta projektu od strony akustycznej i wyposażenia – Piotra Drążkiewicza, specjalisty w UG Jakuba Strzeleckiego, który czuwał nad poprawnością realizacji projektu „Kulisy Kultury”.

 

Wyrazy wdzięczności ślemy także w stronę pań z Instytut Książki – koordynatorek projektu NPRCz 2.0 Infrastruktura za życzliwość, uwagę, wsparcie: Pani Anny Zagórskiej i Pani Ewy Gąsior.

 

Zdjęcia wykonała odbywająca staż w Bibliotece Małgosia Ignaczak – dla niej także podzięki.

 

W marcu zrealizujemy pierwsze audycje – ale o tym już nie tylko przeczytacie, to już usłyszycie!

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *