Dofinansowanie Biuletyn „Dziś”

Dobra wiadomość z naszej Biblioteki dla naszych seniorów i nie tylko!

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Jednostka Regionalna Województwa Wielkopolskiego dofinansuje kwotą 10.673,95 zł przygotowanie i wydanie 3 numerów Biuletynu „Dziś” i 20 podcastów w cyklu „Historia mówiona” ( nagrania ustnych wywiadów historycznych)

 

Biblioteka zrealizuje te działania w ramach Priorytetu 6. PROW na lata 2014 –2020 – „Wspieranie włączania społecznego, ograniczanie ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich” i w ramach Działania 11 KSOW na lata 2014 – 2020 – Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączaniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie.

 

Opis przedsięwzięcia:

 

Część lokalnej społeczności wykluczona jest z dostępu do nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych (wykluczenie cyfrowe) i pozbawiona systematycznej informacji o działaniach kulturalnych i społecznych na obszarze ich zamieszkania ( w ich otoczeniu, środowisku). Operacja pozwoli na zaistnienie tej grupy w świadomości społecznej, w wirtualnej przestrzeni poprzez nagrania ustnych relacji seniorów ( projekt „Historia mówiona” – rejestrowanie historii ustnych mieszkańców i zamieszczanie ich w postaci podcastów na platformie Biblioteki). Ponadto z myślą o tej grupie mieszkańców – przygotujemy i wydamy Biuletyn „Dziś” – nakład 1.000 egz. W Biuletynie podejmować będziemy tematykę stylu życia, podnoszenia jakości życia seniorów i ich rodzin, promować wiedzę na temat możliwości uczestnictwa w życiu społeczności.

 

Cel operacji jest spójny z celem KSOW 2.4. – Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Audycje „ Historia mówiona” (podcasty z nagraniami opowieści seniorów) uczynią z seniorów twórców- współtwórców treści kulturalnych i społecznych, dadzą im głos w przestrzeni publicznej – podcasty prezentowane będą na platformie internetowej Biblioteki, Biuletyn „Dziś” promować będzie treści związane z edukacją osób starszych, wprowadzać w świat cyfrowy – wersja on-line biuletynu dostępna będzie na internetowej platformie Biblioteki).

 

Audycje (podcasty z serii „ Historia mówiona”) i Biuletyn „Dziś” będą także promowały jakość życia na wsi i wieś jako miejsce do życia i rozwoju osobistego. Poprzez platformę internetową materiały te dostępne będą dla szerokiego kręgu odbiorców w powiecie wągrowieckim.

 

Naszym zamiarem jest ugruntowanie świadomości, że wieś jest (może być) znakomitym miejscem rozwoju osobistego, miejscem, w którym można prowadzić bogate, dobre, wartościowe życie.

 

Realizowanie i upowszechnianie audycji z cyklu „Historia mówiona” (podcasty) spełnią także zadanie wspierania rozwoju społeczeństwa cyfrowego na obszarach wiejskich. Włączać będą mieszkańców w ten proces jako twórców audycji, ich rodziny jako naturalnych odbiorców, ich samych – jako słuchaczy materiałów, których są autorami – tworzy się w ten sposób „żywa biblioteka” – mieszkańcy w wieku 65+ zyskują możliwość łagodnego wejścia w ten świat, nabycia ( poprzez udział ) kompetencji uczestniczenia w nim, poruszania się, korzystania z niego; można powiedzieć, że przez swoją aktywność (dzielenie się historiami, które będą nagrane i umieszczone w sieci) sami otwierają sobie do tego świata drzwi.

 

W wydaniu pierwszego numeru Biuletynu „Dziś” Bibliotekę wspierają również: lokalny oddział Banku Spółdzielczego w Gnieźnie i Firma De Heus, za co bardzo serdecznie dziękujemy!!!

 

Pierwszy numer Biuletynu „Dziś” ukaże się już w czerwcu, a pierwsze audycje z cyklu „Historia mówiona” usłyszycie w lipcu!

 

Będzie się działo!!!

 

 

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *