BLISKO – KOLEJNE DOFINANSOWANIE!

137 700 zł dofinansowania dla Biblioteki w projekcie BLISKO*!

Właśnie otrzymaliśmy radosną wiadomość o tym, że nasz projekt pt. ”Bibliopole – uprawiamy relacje wokół czytania”  zgłoszony do ministerialnego programu BLISKO* – Biblioteka- Lokalność – Inicjatywy – Społeczność- Kooperacja- Oddolność  otrzymał dofinansowanie w wysokości 137 700 zł !

 

Operatorem Programu jest Narodowe Centrum Kultury, a program realizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0  Kierunek interwencji 4.1.

 

Zadania dofinansowane z BLISKO *– realizowane w cyklu dwuletnim ( 2023-2024) obejmują:

 

– podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek, związanych z rozpoznawaniem potrzeb lokalnych społeczności oraz potencjału kulturowego mieszkańców;

 

– budowanie i wzmacnianie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa poprzez: prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, organizację warsztatów, szkoleń, konferencji i spotkań oraz wymianę doświadczeń liderów lokalnych i innych  beneficjentów w skali kraju;

 

– opracowanie i realizację ścieżki rozwoju biblioteki jako „trzeciego miejsca”;

 

– realizację wraz z partnerami 2-6 projektów edukacyjno-animacyjnych rocznie tworzących warunki dla rozwoju czytelnictwa: w pierwszym roku realizacji zadania preferowane są działania dla społeczności lokalnej realizowane z inicjatywy i siłami partnerstwa, w drugim roku realizacji zadania beneficjent zobowiązany jest do zrealizowania: 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych inicjowanych i przygotowanych w ramach partnerstwa oraz 1-3 projektów edukacyjno-animacyjnych, wykorzystujących potencjał kulturowy mieszkańców, inicjowanych przez przedstawicieli społeczności lokalnej, wyłanianych z zachowaniem procedury konkursowej wypracowanej w pierwszym roku realizacji zadania.

 

O wszystkich działaniach – organizacji partnerstw, spotkaniach, projektach edukacyjno-animacyjnych, warsztatach, wydarzeniach, koncertach, szkoleniach, działaniach promocyjnych będziemy systematycznie, regularnie informować naszej stronie internetowej i na naszym profilu .

 

Szczegóły programu i działań w ramach naszego „Bibliopola …” wkrótce – dziś radość z faktu dofinansowania projektu i z tego, że nasz wniosek uzyskał jedną z najwyższych ocen!

 

Dzielimy się tą radością – jesteśmy w tym wszyscy razem!

 

*Kluczowe cele programu BLISKO:

 

– wzmocnienie czytelnictwa;

 

– włączenie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacja społeczności lokalnych w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa;

 

– nawiązywanie i rozwijanie lokalnych partnerstw na rzecz wzmacniania roli bibliotek jako lokalnych centrów dostępu do wiedzy i kultury, jako tzw. „trzeciego miejsca” (po domu i pracy) jednoczącego społeczność lokalną – przestrzeni do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku;

 

– podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek publicznych, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek.

 

Projekt dofinansowano z budżetu Priorytetu 4 Kierunek interwencji 4.1.Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 2021 – 2025 BLISKO

 

Narodowe Centrum Kultury
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
NPRCz 2.0

 

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *