Wyniki wyszukiwania (0):

Pola głosów

Historia mówiona

To 20 podcastów – rejestracja historii ustnych opracowanych z wykorzystaniem środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, która realizuje zadania Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Adres

ul. Kościuszki 11

62-290 Mieścisko

Telefon:

(61) 427 80 76

NIP 784 - 17 - 25 - 610

REGON 000979432

Numer konta
27906500060030030017330001

Inspektor Danych Osobowych

Bogdan Spętany

tel.570-855-090 e-mail:.inspektor@cbi24.pl

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskich w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Instytucją zarządzającą Programem  Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2o14-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat projektu? Napisz do nas.


    Administratorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Mieścisku... Czytaj więcej

    Jeśli wolisz porozmawiać, zadzwoń!

    Tel.: 61 427 80 76